Stigs tak og vaktmestertjenester  tar på seg alt innen oppussings og vedlikeholdsoppdrag for private og borettslag. 

Respekt, tillit og gode relasjoner er viktige kjerneverdier i Stigs Tak og Vaktmestertjenester. For å oppnå dette legger vi vekt på effektiv kommunikasjon, et godt arbeidsmiljø, levering av god kvalitetnorsk standard og konkurransedyktige priser.